tài khoản tạm ứng của khách hàng lai suat vay tin chap hsbc

BÀI GIẢNG SGK VẬT LÝ 7 CHƯƠNG 1: QUANG HỌC Bài 6. Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng Cho một điểm.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày