mở tài khoản ngân hàng techcombank online

Ngân hàng nào cho vay vốn giải ngân nhanh nhất là thắc mắc chung. chung, nên thời gian giải ngân của các ngân hàng thường là như nhau.. Tuy nhiên thời gian giải ngân trên chỉ đúng khi khách hàng có được hồ sơ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày