sim vietnamobile cần thơ

Hạn mức của Thẻ tín dụng HSBC là như thế nào? Việc xét duyệt. Tôi có thể sử dụng thẻ tín dụng HSBC ngay lập tức sau khi nhận được thẻ không? Vì lý do an.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày