dịch vụ thu tiền hộ của bưu điện - dịch vụ thu tiền hộ của bưu điện: vay tien nhanh o bien hoa

... triệu đồng; Thời gian vay linh hoạt đến 60 tháng; Hồ sơ đơn giản, thủ tục nhanh, lãi suất ưu đãi. Phương thức giải ngân: Linh hoạt . Phương thức thanh toán: Vốn góp đều hàng tháng, lãi trả định kỳ hàng tháng theo dư nợ giảm dần; hoặc. Có nguồn thu nhập ổn định từ 3 triệu đồng trở lên đối với CBNV tại các Tổ chức.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày