báo nhân dân ngày 29/10

Với hầu hết các bát shisha tiêu chuẩn, bạn sẽ muốn sử dụng 2 – 3 than. Đọc về cách thích hợp Cách hút shisha bằng than shisha và quản lý.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày