điểm đăng ký sim viettel hà nội

Cách đơn giản nhất để quản lí tài chính cá nhân của bạn. Ứng dụng sẽ thường xuyên nhắc nhở về tiến độ chi tiêu của bạn, giữ cho các khoản chi. xuyên về khoản tiết kiệm, bạn sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu tài chính mà mình đề ra.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày