tai ung dung tin nhan - tai ung dung tin nhan: mất giấy tờ xe làm lại được không

Dịch tiếng Anh: 7 bước đơn giản để có bài dịch hoàn hảo. Như vậy, cảm giác bài viết rất khô khan và mất đi sự thuần Việt.. Tuy nhiên với các đối tượng trình bày khác nhau thì việc chính xác thôi chưa đủ.. Chỉ khi chúng ta hiểu được sự khác biệt về hàm nghĩa văn hoá giữa hai ngôn ngữ, đồng thời.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày