địa chỉ ngân hàng ocb phương đông

Trở thành người tiêu dùng thông minh không khó. Trong bối. Thị trường tiêu dùng tại Việt Nam hiện rất đa dạng chủng loại, nguồn gốc hàng hóa. Số lượng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày