dang ki mang mobi - dang ki mang mobi:

Lãi vay ngân hàng la một khoản chi phí tài chính bạn cho vào TK 635. toán lãi tiền vay trong thang ; lãi vay ngắn hạn là 3tr, lãi vay dài hạn là.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày