người vay mượn vietsub

Siêu thị Điện máy XANH tại Huyện Thuận Thành - Bắc Ninh. Bản đồ đến siêu thị Điện máy XANH tại Thôn Tư Thế, xã Trí Quả. Xem chỉ đường đến siêu thị Địa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày