thu tuc lam bao hiem xa hoi lan dau

Bảng tính trên thể hiện số tiền góp hàng tháng cho từng khoản vay và kỳ hạn trả góp. Lưu ý, cách tính lãi suất ngân hàng Shinhan áp dụng tính.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày