cách tính sim ngũ hành ngân hàng tp bank - ngân hàng tp bank:

... Official Music Video Producer: M.A.D Studio Guitar Acoustic: Đức Hiếu Guitar Bass: Trần Bảo Nguyên Bongo.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày