vay vốn tín dụng ngân hàng cách tính lãi vay tín chấp

giao hang tiet kiem nhan bang khen thuong tu cuc thue. (Cash on Delivery); Đối soát GHTK đối soát trả tiền cho shop (3 lần/tuần) qua tài khoản ngân hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày