goc thu gian nuoc ngoai - goc thu gian nuoc ngoai: quy trình cho vay và thẩm định tín dụng

ae ai có cavet dream lùn cần bán thi pm minh nha sdt 09334 79 034.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày