lãi suất cho vay ngân hàng việt nam thịnh vượng

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI NỘI DUNG ĐA PHƯƠNG TIỆN VTC NOW Đơn vị quản trị & phát triển: Trung tâm Nội dung số, Đài Truyền hình VTC Tầng 8, toà.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày