ocb.com.vn - ocb.com.vn:

Không Giờ Rồi - Mạnh Quỳnh | Bài hát: Không Giờ Rồi - Mạnh Quỳnh Không giờ rồi em ngủ đi thôi Hơi đâu mà lo lắng em ơi Bọn mình nghèo túng để cho Ngày.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày