kiểm tra hàng viettel - kiểm tra hàng viettel: govi

Vay thế chấp là hình thức cho vay có tài sản đảm bảo.. Với khách hàng có thu nhập khá có thể dễ dàng vay 500 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ…

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày