cách tính nhanh toán lớp 5 cho bạn vay tiền mp3

Phấn đấu giảm lãi suất cho vay trong năm 2018 là một nhiệm vụ trọng tâm 06/02/2018. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết,. tín dụng của toàn hệ thống TCTD) phổ biến ở mức 6%/năm đối với ngắn hạn.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày