co be lo lem va hoang thai tu - co be lo lem va hoang thai tu: làm chứng minh thư giả bằng điện thoại

Hướng dẫn thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN lần đầu/chuyển từ tỉnh, thành. Bảng kê hồ sơ làm căn cứ hưởng quyền lợi BHYT cao hơn (Mục II Phụ lục 03).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày