hạt tiêu đen dùng để làm gì tin 24hh

Bánh Bao Thọ Phát - Nguyễn Tri Phương - Tiệm bánh - Món Việt tại 78 Nguyễn Tri Phương, P. 7, Quận 5, TP. HCM. Giá bình quân đầu người 15.000đ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày