bảng giá cước bưu điện vnpost

A/ Thủ tục rút hồ sơ chuyển vùng xe máy, xe ô tô. Quyết định phân bổ, điều động xe của BCA (xe được trang cấp) hoặc chứng từ mua bán (xe do. đi tỉnh khác, phải có quyết định điều động công tác hoặc Sổ hộ khẩu thay cho.... @Nặc danhSang tên xe thì giấy đăng ký xe và biển số TP HCM sẽ bị hủy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày