vay von tin chap fe credit

Thông tin Chi Nhánh Gia Định Ngân hàng Ngoại thương Vietcombank Địa chỉ Số 423-425 đường Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, thành phố.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày