vay tín chấp vietcombank huế đăng kí vào mạng viettel theo ngày

Các trường hợp yêu cầu phải có bảo lãnh? Quy định về bảo đảm thực hiện hợp đồng trong đấu thầu. Thời gian nộp bảo đảm thực hiện hợp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày