có 50 triệu gửi ngân hàng lãi suất bao nhiêu

Thủ tục đơn giản, nhanh chóng. ➤ Các ngân hàng cho vay tiêu dùng thế chấp lãi suất thấp nhất hiện nay. thebank_6e2chinhanhscbtaihochiminh_1478070482.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày