đăng ký gói internet viettel 1 ngày ngân hàng đông á bình dương

Chuyển đến Cách tính lãi suất vay ngân hàng Shinhan Bank. - Cách tính lãi suất vay ngân hàng. trả cho ngân hàng Shinhan bank là như nhau.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày