giấy biên nhận vay tiền

Xem ngày tốt khai trương, mở hàng, mở cửa hàng cho nam nữ tuổi Nhâm Tuất.. Tuổi Nhâm Tuất nên xuất hành giờ nào, hướng nào tốt? Hãy click vào đây để.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày