đăng ký gọi của viettel sim sinh viên cmnd 12 số được cấp lần đầu tiên khi nào

Cách định khoản nghiệp vụ kế toán nhanh giúp các bạn xử lý. Vậy có cách nào để định khoản kế toán 1 cách nhanh và chính xác nhất?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày