tieu dieu - tieu dieu:

Chuyển đến Trường hợp thứ 2: sang tên đổi chủ sang tỉnh, thành phố khác - Giai đoạn 1: Rút hồ sơ gốc của xe. đăng ký xe để làm thủ tục như sau:. a) Hai giấy khai sang tên, di chuyển xe (mẫu số 04 ban hành kèm theo Thông tư này).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày