tra cuu phong thuy xem ngay tot xau

Khách hàng là Pháp nhân có nhu cầu vay vốn để mua xe ô tô làm phương tiện đi. với các loại xe du lịch, xe vận tải và xe chuyên dụng; Cho vay hoàn vốn mua xe. ngoài xe mua); Lãi suất cho vay:Theo quy định hiện hành của Ngân hàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày