đăng ký gọi điện miễn phí viettel nguoi ngoai hanh tinh co that 100

Hợp đồng vay tiền/hợp đồng vay vốn là thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho vay giao tiền cho bên vay, bên vay. Công ty Luật Thái An có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề liên quan tới hợp đồng vay tiền/hợp. khoản này thì vẫn coi như hai bên đã mặc nhiên thoả thuận và được thực hiện như pháp luật quy định.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày