tp bank gần nhất

“Thật sự thì tôi không cảm thấy thoải mái nhiều lắm khi thảo luận với quí công ty về vấn đề tiền lương mà tôi sẽ được nhận khi trở thành thành viên của công ty.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày