xem so dien thoai hop tuoi khong phương pháp tính toán nhanh

CHO NHŨNG NGÀY KHÔNG NHAU MÀ VẪN ĐAU | NHẬT KÝ 01 | TÁC GIẢ: TRÍ | HẺM RADIO - Duration: 3:16. HẺM.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày