hướng dẫn tra cứu khoản vay fecredit ietcombank - ietcombank:

Thôi việc từ tháng 7/201x, vậy giờ còn được nhận BHXH 1 lần không?. Nói cách khác, nếu từ khi nghỉ việc đến khi làm thủ tục hưởng BHXH một lần mà chưa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày