bưu chính bắc giang cty tai chinh ppf

Vay vốn kinh doanh lãi suất thấp hỗ trợ vốn doanh nghiệp với hồ sơ thủ tục. lãi suất thấp để hỗ trợ nguồn tài chính kịp thời cho các cá nhân,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày