bài tập xác suất thống kê chương 2 có giải lãi suất ngân hàng cho vay mua ô tô

Và giờ đây anh biết mọi việc đi quá xa để em phải xa rời anh. Đã có lúc anh thấy hạnh phúc xa xôi quá. Anh mong được một lần thứ tha, xin em về đây. [ĐK:]

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày