đề kiểm tra hóa lớp 10 chương 1

Kiểm tra data 4G MobiFone còn lại có thể thực hiện qua tin nhắn để. hệ thống sẽ gửi tin nhắn phản hồi các thông tin như: số ưu đãi còn lại,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày