mua truyện ma đạo tổ sư các gói dịch vụ ứng tiền của viettel

TRẢ VAY QUA VIETTEL POST. Olava xin thông báo đến quý khách kênh thanh toán mới, nhằm mục tiêu phục vụ khách hàng thuận tiện và dễ dàng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày