chi nhánh ngân hàng scb quận bình tân

4a” + 3. B. y = -a" + 4a” – 3. --V-H V/ C. y = a." + 4a” – 5. D. y = -a:" + 4a” + 3. Câu 23. Một người gửi vào ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 0,5% một tháng, sau. một năm người đó rút tiền thì tổng số tiền người đó nhận được là bao nhiêu?

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày