cách đăng ký tin nhắn viettel

Công Ty Tài Chính TNHH MTV HomeCredit Việt Nam - Hỗ Trợ Tư Vấn Mua Điện Thoại - Điện Máy - Xe. L'image contient peut-être : 1 personne, téléphone.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày