tiền 500 giả

Vay tín chấp theo lương chuyển khoản Vietcombank là khoản vay lên tới 500 triệu không. mảng khách hàng cá nhân, các sản phẩm cho vay tiêu dùng vay tín chấp của Vietcombank. + Vay vốn Không cần tài sản đảm bảo.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày