tính tiền điện phải trả

Trên những con đường lớn nhỏ, từ khu dân cư đến bờ ruộng, cứ vài chục mét là có một biển rao bán đất. Thông tin cầu Cần Giờ được phê.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày