thuê mặt bằng giá rẻ bình tân

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;. Căn cứ Nghị định số.... Tổ chức tín dụng lập hồ sơ cho vay, bao gồm: a) Hồ sơ đề nghị vay vốn;.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày