tải bang bang 2 cho android

1. Dạng 1 : Giới hạn hàm số liên tục tại a 2. Dạng 2 : Giới hạn dạng không trên không 3. Dạng 3: Giới hạng dạng vô cùng trên vô cùng 4.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày