chương trình ngôi nhà mơ ước 2018

Thêm mới. Thêm Mới. Theo quy định của Bộ TT&TT, từ ngày 15/9/2018, MobiFone thực hiện. Ứng tiền là dịch vụ giúp thuê bao trả trước của MobiFone hết tiền trong tài khoản được ứng trước 5.000 đồng để tiếp tục sử dụng.. Hướng dẫn. 1. Ứng tiền: Khi có đủ điều kiện, bạn thực hiện ứng tiền theo các bước như sau:.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày