xe múc hoạt hình tin mới nhất về triêu tiên

bigbangls New Member Hội viên mới. Mình có thắc mắc thế này. Trong chứng từ kế toán ghi số tiền -1.000.000đ. Vậy viết số tiền bằng chữ thế.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày