bộ hồ sơ tín dụng gồm những gì dân số vũng tàu

Phần lớn các ngân hàng hiện nay tại nước ta đều có quy trình cho vay. đúng mục đích của bạn như vay để mua nhà, vay mua xe ô tô, vay du.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày