dalat home review

Buồn nôn là một cảm giác rất khó chịu mà có lẽ ai cũng đã từng trải qua khi bị cảm, say xe hay khi ốm nghén. Nhưng cơn buồn nôn có thể đến.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày