hướng dẫn cách tính lương hưu

Tải mẫu sổ quỹ tiền mặt theo thông tư 133. Tải file quản lý tiền mặt bằng excel. Download file quản lý quỹ tiền mặt bằng excel (Chat với tư vấn viên giờ hành.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày