bảo đảm đầu tư vay tín dung

Người dân dễ dàng tiếp cận vay vốn tại hơn 2.300 điểm giao dịch của Agribank. giải ngân ngay trong ngày cho khách hàng khi Ngân hàng nhận được đầy đủ bộ. Đối tượng cho vay: Khách hàng cá nhân; Hạn mức vay: Tối đa 30 triệu đồng.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày