hd marine tuyển dụng vay tiền xây nhà vietcombank 2019

Bắt đầu từ Thông Tư số 129/2008/TT-BTC quy định việc thanh toán không. Đối với các hóa đơn có giá trị từ 20triệu đồng trở lên hoặc tổng các hóa đơn. là chi phí được trừ (chi phí hợp lệ), khi xác định số thuế TNDN phải nộp. ▻ Xem thêm: Hóa đơn trên 20tr và chuyển khoản vào tài khoản chủ doanh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày